Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η TWIN NET μπορεί να αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα των λειτουργιών μιάς επιχείρησης. Ειδικότερα εστιάζουμε σε δύο βασικούς τομείς.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας βιομηχανικών, κατασκευαστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, στους τομείς των προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, κοστολόγησης, διαχείρισης και κοστολόγησης έργων, προβλέψεων & προυπολογισμού, marketing, όπως και σχέσεων με την πελατεία (CRM).

Σύνταξη και διαχείριση φακέλων επενδυτικών σχεδίων – ΕΣΠΑ

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Εταιρειών με σκοπό την συγχρηματοδότησή τους από επιδοτούμενα προγράμματα Εθνικών και Κοινοτικών πόρων που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας!

Προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας, για να συζητήσουμε μια από τις υπηρεσίες μας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο