B2B Portals & E-Shops

Πλατφόρμα ePartners.gr B2B

Η TWIN NET πρωτοπορώντας για την εποχή της ανέπτυξε και κατοχύρωσε το trademark ePartners.gr, το 2004, σαν μία διαδικτυακή B2B πλατφόρμα επικοινωνίας πελατών/προμηθευτών με πλήρη ολοκλήρωση με τα αντίστοιχα ERP συστήματα των συμβαλλομένων.

Μέσω της B2B πλατφόρμας οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για θέματα όπως: Εξέλιξη (status) Παραγγελιών, Προσφορές, Υπόλοιπα, Τιμοκαταλόγους, Διαθεσιμότητα Αποθεμάτων, Εΐσπράξεις/Πληρωμές κ.λ.π. Η ενημέρωση μπορεί να συνοδεύεται από την αποστολή e-mail ή SMS.

Το αρχικό σύστημα είχε αναπτυχθεί σαν μία custom εφαρμογή σε PhP, και στην συνέχεια σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το e-shop engine του WooCommerce, της WordPress  με το brand name ePartners.gr B2B.

Πλατφόρμα ePartners.gr e-Shop

Από το 2009 η TWIN NET ξεκίνησε την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), βασισμένα τότε στην πλατφόρμα XCart , της οποίας έγινε και επίσημος συνεργάτης στην Ελλάδα. Από το 2019, η υλοποίηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων πέρασε και αυτή στην πλατφόρμα του WooCommerce, της WordPress με το brand name ePartners.gr eShop.

Στις υλοποιήσεις αυτές η TWIN NET εξειδικεύεται στην διασύνδεση των καταστημάτων που αναπτύσσει αυτή ή και άλλοι συνεργάτες της, με το ERP σύστημα του τελικού πελάτη, μέσω της υλοποίησης του προσθέτου (Plugin) ePartners.gr – e-Shop (ERP Connector). Η διασύνδεση καλύπτει διάφορα ERPs της Ελληνικής αγοράς.

Ανάπτυξη προσθέτων (Plugins)

Επιπλέον η TWIN NET εξειδικεύεται στην ανάπτυξη custom προσθέτων (plugins) στο WooCommerce, για την υλοποίηση εξειδικευμένων απαιτήσεων των πελατών της στα υπό κατασκευή ηλεκτρονικά καταστήματα που αναπτύσσει. Η δραστηριότητα αυτή, της ανάπτυξης προσθέτων, στόχο έχει να γίνει νέα αυτόνομη προϊοντική δραστηριότητα της εταιρείας που θα απευθύνεται τόσο στην Ελληνική όσο και την διεθνή αγορά προσθέτων για WooCommerce.

Υλοποίηση Ιστοτόπων (Websites)

Η TWIN NET, αναλαμβάνει την υλοποίηση εταιρικών ιστοτόπων. Η υλοποίηση βασίζεται στο  ισχυρό δυναμικό framework του WordPress CMS (https://wordpress.com). Οι υλοποιούμενες ιστοσελίδες είναι πολυγλωσσικές και fully responsive έτσι ώστε να εμφανίζονται σωστά σε κάθε είδους συσκευή (Desktop, Tablet ή Smart Phone). Επιπλέον, πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα πρότυπα W3C επιπέδου 2Α. Το τελευταίο είναι προαπαιτούμενo για υλοποιήσεις οι οποίες εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά επενδυτικά έργα.

Η γραφιστική σχεδίαση και υποστήριξη του ιστοτόπου μπορεί να υλοποιηθεί είτε από την TWIN NET  είτε από γραφίστα της επιλογής του πελάτη.

Στα πλαίσια της εκάστοτε υλοποίησης η TWIN NET μπορεί νά αναλάβει την κατασκευή ειδικών απαιτήσεων του πελάτη ως προς την εμφάνιση συγκεκριμένης πληροφορίας στον ιστότοπο ή την διασύνδεσή του με συστήματα τρίτων κατασκευαστών.

Τόσο για τις πλατφόρμες B2B & B2C όσο και για τους ιστοτόπους η λύση που προσφέρει η TWIN NET  περιλαμβάνει και την φιλοξενία (hosting) και διαχείριση του συστήματος σε περιβάλλον που μισθώνει η εταιρεία μας και διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις σε μνήμη, χώρο δεδομένων, συναλλαγών και επισκεψιμότητα της κάθε εφαρμογής.  Ο τρόπος αυτός προσφέρει ευελιξία, χαμηλότερα κόστη, μεγάλη διαθεσιμότητα (ελέγχεται σε περίοδο 24×7), μεγάλο bandwidth και κυρίως ασφάλεια.

Σε περίπτωση βέβαια που το επιθυμεί, ο Πελάτης μπορεί να έχει το δικό του ανάλογο configuration, και η TWIN NET  αναλαμβάνει την εγκατάσταση και διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος στο περιβάλλον φιλοξενίας που θα υποδείξει ο Πελάτης.

Mobile Applications

Η TWIN NET αναλαμβάνει την υλοποίηση mobile εφαρμογών, είτε σε περιβάλλον WEB, σαν 100% responsive applications, είτε σε περιβάλλον κινητών συσκευών σε iOS και Android, με την σύγχρονη πλατφόρμα Flutter του Android Studio.

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας!

Προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας, για να συζητήσουμε μια από τις υπηρεσίες μας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο