Έργα Πληροφορικής

Ανάπτυξη Εξειδικευμένων  κατα παραγγελία Εφαρμογών Λογισμικού καθώς και παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σύνθετα έργα πληροφορικής. Με βαθειά τεχνογνωσία σε θέματα σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και Software Engineering, η TWIN NET προσφέρει γρήγορους χρόνους υλοποίησης με υψηλή πιστότητα παραδοτέων. Οι υπηρεσίες καλύπτουν τόσο το κομμάτι της ανάλυσης και σχεδίασης όσο και αυτό της υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία.

Οι Εφαρμογές αυτές γίνονται συνήθως ολοκληρώνονται με άλλα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Η TWIN NET διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα ολοκλήρωσης των εφαρμογών της με τρίτα συστήματα με τρόπο διάφανο και παραμετρικό μέσω APIs και WEB Services.

Σημαντικό μέρος των έργων αυτών, αποτελούν, τμήματα έργων (υπεργολαβίες) τα οποία η TWIN NET αναλαμβάνει σε συνεργασία με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και καλύπτουν ανάγκες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό.

Σαν βασική τεχνολογία υλοποίησης χρησιμοποιείται το framework Laravel/PhP.

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας!

Προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας, για να συζητήσουμε μια από τις υπηρεσίες μας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο