Συνεργασίες

ORACLE

Η ORACLE Corporation, είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών (DataBases) στον κόσμο.
Τα ιδρυτικά στελέχη της TWIN NET κατέχουν σε βάθος τεχνογνωσία των προιόντων και των υπηρεσιών της ORACLE, έχοντας επενδύσει πολλά έτη στην ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών βασισμένων στην τεχνολογία της.
Η TWIN NET είναι μέλος του Oracle Partner Network (OPN) από της ιδρύσεώς της.

MICROSOFT

Η MICROSOFT Corporation, είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λογισμικού στον κόσμο.
Η TWIN NET είναι μέλος του Microsoft Partner Program και συνδρομητής του προγράμματος Action Pack με σκοπό την ανάπτυξη WEB Services στην state-of-the-art τεχνολογία .NET.

Στην Ελληνική αγορά, η TWIN NET συνεργάζεται με αρκετές εταιρείες πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο υλοποίησης έργων όσο και σε αμοιβαίες συνεργασίες για την συν-προώθηση προιόντων και υπηρεσιών. Στην συνέχεια αναφέρουμε τις σημαντικότερες από αυτές.

Τουριστικές
Υπηρεσίες

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας!

Προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας, για να συζητήσουμε μια από τις υπηρεσίες μας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο