Συστήματα BI

Η υπηρεσία e-Gnosi, της TWIN NET, βασίζεται σε ένα εξαιρετικά ευέλικτο Data Warehouse σύστημα, το οποίο έχει προπαραμετροποιηθεί έτσι ώστε να καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών σύνθετης πληροφόρησης μιάς επιχείρησης.

Η προ-παραμετροποίηση προσφέρει πολλές έτοιμες BI αναφορές, γραφήματα και δείκτες επίδοσης, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί τόσο σε διαστάσεις όσο και σε περιεχόμενο με εύκολο και δυναμικό τρόπο. Είναι πολύ ανοικτό και μπορεί να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής (μέρος της υπηρεσίας είναι και η υλοποίηση του μηχανισμού διασύνδεσης – ETL). Με την υλοποίηση της διασύνδεσης,  ο χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση στην επεξεργασμένη πληροφορία και αρχίζει να “βλέπει” μιά εντελώς καινούργια εικόνα των δεδομένων του.

Ως βασικό εργαλείο γιά την υλοποίηση της e-Gnosi, η TWIN NET έχει επιλέξει το πρωτοποριακό προιόν, Qlik Sense, της εταιρείας Qlik, σε περιβάλλον Cloud ή/και on Premise. Στην Ελλάδα συνεργάτης της TWIN NET γιά την προώθηση του Qlik Sense είναι η εταιρεία «WIDSIDE – ΕΥΦΥΪΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ». Πέραν των εξειδικευμένων εφαρμογών τις οποίες έχει αναπτύξει η TWIN NET, έχουν επίσης αναπτυχθεί καθετοποιημένες BI λύσεις γιά τα ERP Megatron & Integra της ΙΛΥΔΑ Α.Ε., και Soft-1 ERP της SoftOne A.E.

Στα πλαίσια της υλοποίησης λύσεων BI, η TWIN NET, προγραμματίζει την ανάπτυξη Cloud πλατφόρμας παροχής συνδρομητικών BI εφαρμογών, μέσω του Qlik Sense Cloud. Τα πρώτα modules που θα περιλαμβάνει η πλατφόρμα αυτή θα είναι το module των Χρηματορροών (Cash Flow) και το module των Αριθμοδεικτών.

Το eGnosi, είναι registered trademark της TWIN NET.

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας!

Προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας, για να συζητήσουμε μια από τις υπηρεσίες μας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο