Υπηρεσίες

Δραστηριότητες Εταιρείας

Οι πολύπλευρες προσφερόμενες υπηρεσίες εστιάζουν στους εξής βασικούς τομείς:

B2B Portals & E-Shops

Ανάπτυξη λύσεων B2B, B2C e-shops, προσθέτων (plugins), ιστοσελίδων (websites) και mobile applications

Business Intelligence για επιχειρήσεις (e-Gnosi)

Ανάπτυξη & υλοποίηση λύσεων επιχειρηματικής Ευφυΐας - BI

Συστήματα ERP/ CRM

Υλοποίηση λύσεων ERP/ CRM

Συστήματα ERP/ MRP

Ανάπτυξη & υλοποίηση λύσεων συλλογής στοιχείων παραγωγής

Έργα Πληροφορικής

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού κατά παραγγελία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής

Διαχείριση Προτάσεων ΕΣΠΑ

Σύνταξη και διαχείριση φακέλων επενδυτικών σχεδίων - ΕΣΠΑ

Τουριστικές Υπηρεσίες

Τουριστικές Τεχνολογικές Υπηρεσίες

R&D

R & D σε ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών πληροφορικής

Our Customers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.​

Ξεκινήστε ένα έργο μαζί μας!

Προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας, για να συζητήσουμε μια από τις υπηρεσίες μας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο