Υπηρεσίες

Η TWIN NET Πληροφοριακά Συστήματα Μον/πη Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 με σκοπό την ανάπτυξη & υλοποίηση λύσεων πληροφορικής καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των πληροφοριακών αναγκών μιάς επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Οι πολύπλευρες προσφερόμενες υπηρεσίες εστιάζουν στους εξής βασικούς τομείς:

  • Ανάπτυξη Υπηρεσιών B2B, e-Shops, WEB Services & Intranet Portals.
  • Ανάπτυξη & Υλοποίηση λύσεων ERP ιδιαίτερα σε Εταιρείες με έμφαση στην παραγωγή. Ανάπτυξη & Υλοποίηση λύσεων CRM.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης δεδομένων (Data Warehouse Management Systems) και Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI – Business Intelligence).
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίηση συστημάτων πρόγνωσης πωλήσεων βασισμένων σε ανάλυση χρονολογικών σειρών.
  • Εξειδικευμένες λύσεις συλλογής στοιχείων παραγωγής (Factory Data Collection).
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού.
  • Σύνταξη και διαχείριση φακέλλων επενδυτικών σχεδίων γιά επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από δημόσιες και κοινοτικές πηγές.
  • Τουριστικές διαδικτυακές και mobile εφαρμογές (κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κρατήσεις καταλυμάτων, τουριστικό portal, mobile τουριστικοί οδηγοί).