Υπηρεσίες Business Intelligence

  • Δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάλυσης πληροφοριών, στο state of the art BI εργαλείο Qlikview, για το ERP Integra της εταιρείας ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάλυσης πληροφοριών, στο state of the art BI εργαλείο Qlikview, για το ERP Megatron της εταιρείας ΙΛΥΔΑ Α.Ε. 
  • Δημιουργία βασικών αναφορών ανάλυσης πληροφοριών, στο state of the art BI εργαλείο Qlikview, για το ERP Soft1 της εταιρείας SoftOne Technologies A.E.
  • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε.
  • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία SABO A.E.
  • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
  • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία UNITRACK A.E.E.
  • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία ISOBAU A.E.
  • Υλοποίηση του CashFlow module της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, της TWIN NET, e-Gnosi, στην εταιρεία TEMAK A.E.