Συστήματα ERP

erp-systems

Η TWIN NET δραστηριοποιείται στον χώρο της υλοποίησης σύνθετων ERP έργων με έμφαση στο manufacturing. Διαθέτοντας στελέχη με βαθειά τεχνογνωσία και εμπειρία από την υλοποίηση περισσότερων από 25 επιτυχημένων κάθετων ολοκληρωμένων ERP λύσεων στον χώρο της Βιομηχανίας και των Κατασκευών, έχει τα εχέγγυα εκείνα που της επιτρέπουν να εγγυηθεί την επιτυχή υλοποίηση σύνθετων ολοκληρωμένων βιομηχανικών λύσεων.

Οι υλοποιήσεις μας στον χώρο της Βιομηχανίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κάθετων λύσεων (discrete & process) όπως: Επεξεργασία Μετάλλου, Επεξεργασία Χάρτου, Γραφικές Τέχνες, Χημικά, Τρόφιμα, Μεταλλικά Προιόντα, Assembly, Σκυρόδεμα & Προιόντα Σκυροδέματος κ.ά.

Οι λύσεις αυτές εστιάζουν πέραν των βασικών modules ενός ERP συστήματος σε: Σχεδιασμό Παραγωγής, Προγραμματισμό Παραγωγής, MRP I & II, Συλλογή Στοιχείων Παραγωγής, Προυπολογιστική & Απολογιστική Κοστολόγηση Παραγωγής, Προυπολογισμό και Κοστολόγηση Εργου (γιά Κατασκευαστικές) κ.ά.

Λύσεις συλλογής στοιχείων παραγωγής φθάνουν μέχρι και την συλλογή των δεδομένων από τις ίδιες τις μηχανές παραγωγής.

Στις 08/10/2009 η TWIN NET υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Κυπριακή εταιρεία BS1 Limited, για την προώθηση στην Ελλάδα του πρωτοποριακού συστήματος SAP B1, προιόν της πρώτης παγκοσμίως εταιρείας σε συστήματα ERP SAP A.G., και το οποίο απευθύνεται σε ΜΜΕ. Η προώθηση του συστήματος στην Ελλάδα θα γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

H TWIN NET, είναι συνεργάτης και μεταπωλητής των Εταιρείων ΙΛΥΔΑ A.E., για τα Megatron & Integra ERP, και της SoftOne A.E., για το Soft-1 ERP.