Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

business-inteligence

Η TWIN NET μπορεί να αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα των λειτουργιών μιάς επιχείρησης. Ειδικότερα εστιάζουμε στους ακόλουθους δύο βασικούς τομείς:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας βιομηχανικών, κατασκευαστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, στους τομείς των προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, κοστολόγησης, διαχείρισης και κοστολόγησης έργων,  προβλέψεων & προυπολογισμού, marketing, όπως και σχέσεων με την πελατεία (CRM).
     
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Εταιρειών με σκοπό την χρηματοδότησή τους από επιδοτούμενα προγράμματα Εθνικών και Κοινοτικών πόρων πού στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.