Πληροφορικής

business-inteligence

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας βιομηχανικών, κατασκευαστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, στους τομείς των προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, κοστολόγησης, διαχείρισης και κοστολόγησης έργων,  προβλέψεων & προυπολογισμού, marketing, όπως και σχέσεων με την πελατεία (CRM).