Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

  • Υλοποίηση Μελέτης και Βιομηχανικής Κοστολόγησης γιά την εταιρεία ELBISCO A.E.
  • Υλοποίηση Μελέτης και Εφαρμογής Βιομηχανικής Κοστολόγησης γιά την εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.
  • Υλοποίηση Μελέτης Προγραμματισμού Παραγωγής για την Εταιρεία ΥΙΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.
  • Mελέτη Βελτιστοποίησης χρόνων απόκρισης εφαρμογής, Credit Control για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας GloBul Bulgaria, της COSMOTE A.E.