Σκοπός και Αντικείμενο Έργου

Κύριο αντικείμενο της πρότασης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος εύρεσης βέλτιστων
«ταιριασμάτων» μεταξύ παρόχων τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδόχων, καταλυμάτων κλπ) και πελατών για
αυτές τις υπηρεσίες καθώς και η σχεδίαση εξατομικευμένων τουριστικών προτάσεων προς τους
επισκέπτες μίας περιοχής.

Μέχρι σήμερα, οι διαδικτυακές κρατήσεις έχουν γνωρίσει αλματώδη άνοδο, λόγω της ευκολίας με την
οποία επιτρέπουν στο χρήστη να αναζητήσει προσφορές κρατήσεων στους πιο πολλούς τουριστικούς
προορισμούς, υποκαθιστώντας έτσι το παραδοσιακό «ταξιδιωτικό γραφείο». Εν τούτοις τα συστήματα αυτά
σταματούν εκεί, δηλαδή στην σειριακή παρουσίαση των προσφορών, ενώ ταυτόχρονα δεν προτείνουν
(πόσω μάλλον δεν προσαρμόζουν σύμφωνα με τις ατομικές προτιμήσεις του καθενός) τι μπορεί να κάνει η
να επισκεφθεί ένας τουρίστας που επισκέπτεται μία περιοχή.

Το έργο έχει διττό στόχο:
a. Αφενός να αναπτύξει την επόμενη γενιά των συστημάτων διαδικτυακών κρατήσεων στο χώρο του
τουρισμού, προσθέτοντας αξία μέσω εξειδικευμένων αλγορίθμων «τεχνητής νοημοσύνης» οι οποίοι θα
μπορούν να εκτιμούν με μεγάλη ακρίβεια το ταίριασμα ενός πελάτη που θέτει μια αίτηση για προσφορά
π.χ. καταλύμματος σε έναν προορισμό, και των προσφορών που δέχεται ως αποτέλεσμα αυτής της
αίτησης.
b. Αφετέρου να χρησιμοποιήσει τους ανωτέρω αλγόριθμους ταιριάσματος προσαρμοσμένους με
στόχο να δημιουργούν/προτείνουν έναν οδηγό τουριστικού περιεχομένου (σημεία ενδιαφέροντος, επίσκεψης,
διασκέδασης, πολιτισμού, ιστορίας κλπ) προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του
κάθε επισκέπτη

Η καινοτομία της πρότασης είναι διττή και έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι το υπό μελέτη σύστημα δεν αποτελεί απλά μια πλατφόρμα αντίστροφων δημοπρασιών (reverse auctions) αλλά επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα να εκτιμά την καταλληλότητα κάθε προσφοράς για τον συγκεκριμμένο πελάτη με πολλαπλά και πολυδιάστατα κριτήρια (όπως η τιμή προσφοράς, οι παροχές, η επικάλυψη του αιτούμενου χρονικού
διαστήματος παραμονής, η βαθμολογία του κάθε καταλύματος από άλλους χρήστες, η κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων π.χ. με βάση τα «αστέρια» του κάθε ξενοδοχείου, κλπ.), επιπλέον δε να προτείνει εξατομικευμές τουριστικές προτάσεις (οδηγούς) της επισκεπτόμενης περιοχής σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε επισκέπτη.