Συστήματα BI

Business Inteligence banner

Στον σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο η ικανότητα να μπορεί κανείς να αναγνωρίζει έγκαιρα και με ακρίβεια τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, μεταφράζεται σε σωστότερη λήψη αποφάσεων και κατά συνέπεια σε αυξημένα κέρδη.

Οι λύσεις επιχειρηματικής ευφυίας, επεξεργάζονται την πληροφορία η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στα πληροφοριακά συστήματα μιάς επιχείρησης (όπως π.χ. ERP, CRM, SCM, WMS κ.λ.π.), και την παρουσιάζουν με τέτοιον τρόπο στον τελικό χρήστη, ούτως ώστε αυτός να μπορέσει να αποκτήσει βαθύτερη γνώση του περιεχομένου της πληροφορίας αυτής. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να δίδεται υπό την μορφή συγκριτικών αναφορών, ομαδοποιημένων αναφορών με δυνατότητα ανάλυσης σε περισσότερες από μία διαστάσεις, εποπτικών γραφημάτων, δεικτών επίδοσης (KPIs: Key Performance Indeces) κ.λ.π. Η πληροφορία σε ένα BI σύστημα είναι έτσι δομημένη ούτως ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί εύκολα και γρήγορα να συνθέσει την δική του οπτική γωνία ανάλυσης των δεδομένων του.

Η υπηρεσία e-Gnosi, της TWIN NET, βασίζεται σε ένα εξαιρετικά ευέλικτο Data Warehouse σύστημα, το οποίο έχει προπαραμετροποιηθεί έτσι ώστε να καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών σύνθετης πληροφόρησης μιάς επιχείρησης.  Η προ-παραμετροποίηση προσφέρει πολλές έτοιμες BI αναφορές, γραφήματα και δείκτες επίδοσης, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί τόσο σε διαστάσεις όσο και σε περιεχόμενο με εύκολο και δυναμικό τρόπο. Είναι πολύ ανοικτό και μπορεί να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής (μέρος της υπηρεσίας είναι και η υλοποίηση του μηχανισμού διασύνδεσης). Με την υλοποίηση της διασύνδεσης,  ο χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση στην επεξεργασμένη πληροφορία και αρχίζει να “βλέπει” μιά εντελώς καινούργια εικόνα των δεδομένων του.

Ως βασικό εργαλείο γιά την υλοποίηση της e-Gnosi, η TWIN NET έχει επιλέξει το πρωτοποριακό προιόν, QlikView, της εταιρείας QlikTech. Στην Ελλάδα συνεργάτης της TWIN NET γιά την προώθηση του QlikView είναι η εταιρεία ENVISION Ε.Π.Ε. Μέσω του QlikView, πέραν των εξειδικευμένων εφαρμογών τις οποίες έχει αναπτύξει η TWIN NET, έχουν επίσης αναπτυχθεί καθετοποθημένες BI λύσεις γιά τα ERP Megatron & Integra της ΙΛΥΔΑ Α.Ε., και Panorama ERP της SoftOne A.E.

Σε Πελάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Integra ERP, σημαντικό μέρος η e-Gnosi έχει αναπτυχθεί με την χρήση του Business Intelligence εργαλείου της Oracle CorpOracle Discoverer.

Η υπηρεσία e-Gnosi της TWIN NET, προσφέρει επίσης εξειδικευμένες λύσεις επεξεργασίας δεδομένων με αντικείμενο την πρόγνωση των τιμών χρονικά μεταβαλλομένων μεγεθών (π.χ. πωλήσεις, αποθέματα κ.λ.π.). Συγκεκριμένα, η TWIN NET, προωθεί και υλοποιεί, πρώτη, στην Ελληνική αγορά, το κορυφαίο στον κόσμο σύστημα γιά την ακριβέστερη πρόγνωση των πωλήσεων μιάς επιχείρησης, το ForecastPro. Η πρόγνωση βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα ανάλυσης χρονολογικών σειρών.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η καλύτερη προσέγγιση της στατιστικής κατανομής την οποία ακολουθεί μία εξεταζομένη μεταβλητή του συστήματος BI, χρησιμοποιείται το state-of-the-art προιόν BestFit της εταιρείας Palisade.

Το eGnosi, είναι registered trademark της TWIN NET.