Προϊόντα

Η TWIN NET δραστηριοποιείται στον χώρο της υλοποίησης σύνθετων ERP έργων με έμφαση στο manufacturing. 

Διαθέτοντας στελέχη με βαθειά τεχνογνωσία και εμπειρία από την υλοποίηση περισσότερων από 25 επιτυχημένων κάθετων ολοκληρωμένων ERP λύσεων στον χώρο της Βιομηχανίας και των Κατασκευών (με το ERP Integra), έχει τα εχέγγυα εκείνα που της επιτρέπουν να εγγυηθεί την επιτυχή υλοποίηση σύνθετων ολοκληρωμένων βιομηχανικών λύσεων. 

Οι υλοποιήσεις μας στον χώρο της Βιομηχανίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κάθετων λύσεων (discrete & process) όπως: Επεξεργασία Μετάλλου, Επεξεργασία Χάρτου, Γραφικές Τέχνες, Χημικά, Τρόφιμα, Μεταλλικά Προιόντα, Assembly, Σκυρόδεμα & Προιόντα Σκυροδέματος κ.ά. 

Οι λύσεις αυτές εστιάζουν πέραν των βασικών modules ενός ERP συστήματος σε: Σχεδιασμό Παραγωγής, Προγραμματισμό Παραγωγής, MRP I & II, Συλλογή Στοιχείων Παραγωγής, Προυπολογιστική & Απολογιστική Κοστολόγηση Παραγωγής, Προυπολογισμό και Κοστολόγηση Εργου (γιά Κατασκευαστικές) κ.ά. 

Λύσεις συλλογής στοιχείων παραγωγής φθάνουν μέχρι και την συλλογή των δεδομένων από τις ίδιες τις μηχανές παραγωγής. 

Η επιλογή του προς υλοποίηση συστήματος ERP βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και την κάθετη αγορά του κάθε Πελάτη. Η επιλογή αυτή καλύπτει τόσο διεθνή όσο και Ελληνικά ERP συστήματα.