Προγράμματα ΓΓΕΤ Συνεργασία 2011

rnd-4

Τον Νοέμβριο του 2014, στα πλαίσια του προγράμματος

ΕΣΠΑ 2007-2013: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Δράση Εθνικής εμβέλειας: «Συνεργασία»

Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς

Εγκρίθηκε προς συγχρηματοδότηση, η συμμετοχή της εταιρείας TWIN NET, στην υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης με κωδικό 11ΣΥΝ_6_528, συντομογραφία ΑΙ4Β, και τίτλο:

“Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας”

Στην πρόταση συμμετέχουν συνολικά οκτώ (8) φορείς.