Οικονομικά Στοιχεία

Συνολικός Προϋπολογισμός και Δημόσια Δαπάνη του Έργου – Περιφέρεια Δημόσιας Δαπάνης

 Ποσό (€)Ποσοστό (%)Περιφέρεια
Δημόσια Δαπάνη102.000,0058,29%ΑΤΤΙΚΗΣ
Ιδιωτική Συμμετοχή73.000,0041,71%ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός175.000,00100,00%ΑΤΤΙΚΗΣ