Νέα 2019

‘Εγκριση Επενδυτικής Πρότασης Twinnet

30/06/2019

Εγκρίθηκε η επενδυτική πρόταση της TWIN NET, στα πλαίσια των προγραμμάτων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με θέμα την ανάπτυξη ενός Mobile τουριστικού – πολιτιστικού οδηγού για την Αθήνα.

Περισσότερα

Αρχείο Νέων

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013