Νέα 2014

Επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικού προγράμματος για την Ενίσχυση Νέων Επιχειρήσεων, ΓΓΕΤ 2009

 Twin Net ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του προγραμματος ΓΓΕΤ Νέων 2009 με τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ «ΚΡΙΣΙΜΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ.

Περισσότερα

Αρχείο Νέων

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013