ePartners.gr Shop

Η TWIN NET, δύναται να αναλάβει την ευθύνη του Έργου της υλοποίησης της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικού καταστήματος epartners.gr – Shop (βλ. κατωτέρω), για την ηλεκτρονική σας διασύνδεση/επικοινωνία με τους Πελάτες σας και την άμεση προώθηση/πώληση προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών σας.

1.1. Υπηρεσία ePartners.gr – Shop

Η ePartners.gr – Shop αποτελεί την B2C (Business to Consumers) λύση της εταιρείας TWIN NET απευθυνόμενη σε Εταιρείες, οι οποίες πωλούν άμεσα τυποποιημένα προιόντα τους ή υπηρεσίες τους σε τελικούς καταναλωτές. Ανήκει στην ολοκληρωμένη διαδικτυακή σουίτα παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικών πληροφοριών συναλλασσομένων Εταιρειών ePartners.gr, η οποία καλύπτει κυρίως τις B2B(Business to Business) δραστηριότητες των εταιρικών συναλλαγών. H ePartners.gr αποτελεί registered προιόν της TWIN NET.

H υπηρεσία υποστηρίζει όλες τις βασικές σχεδιαστικές αρχές ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος, και προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση τόσο γιά την προβολή των προιόντων μιας εταιρείας, όσο και για την on-line συναλλαγή με τους πελάτες της, ήτοι την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία και την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

1.2. Τοποθέτηση Πλατφόρμας ePartners.gr – Shop

Σε ποιους απευθύνεται: B2C Αγορά (Από Επιχείρηση σε Καταναλωτές).

Φυσιογνωμία: Οριζόντια, Ιδιωτική Αγορά

Συμμετέχουν Εταιρείες ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους (Οριζόντια Ηλεκτρονική Αγορά). Αφορά δυνητικά το σύνολο των καταναλωτών. Διαχείριση από ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα (TWIN NET). Με τον όρο “ιδιωτικές ηλεκτρονικές αγορές” περιγράφονται οι ηλεκτρονικοί τόποι συναλλαγών που ανήκουν σε μια επιχείρηση και τη συνδέουν με τους πελάτες και τους εμπορικούς της συνεργάτες.

Υπηρεσίες:

 •  On-line παρουσίαση προιόντων, με φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά. Ομαδοποίηση σε κατηγορίες.
 •  On-line παρουσίαση και αναζήτηση Τιμοκαταλόγων σας καθώς και Αποθεμάτων Ειδών.
 •  Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία από το Internet με αυτόματη μετατροπή σε Παραγγελία στο ERP σας.
 •  Παρακολούθηση εξέλιξης (status) όλων των Παραγγελιών, Παραδόσεων από τους Πελάτες σας
 •  On-line πληρωμή (π.χ. χρήση πιστωτικής κάρτας).
 •  Εξαγωγή Στατιστικών Πληροφοριών (Δείκτες)

Επιχειρηματικό Μοντέλο: Ανεξάρτητη Αγορά

Η πλατφόρμα ePartners.gr – Shop πέρα από τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Αγορών δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να φιλοξενούν (Hosting) τις ηλεκτρονικές αγορές των προαναφερθέντων τύπων στις υποδομές και εγκαταστάσεις του διαχειριστή (TWIN NET Ltd), με πολύ μικρότερο κόστος και χωρίς να διαπραγματεύεται η αρτιότητα και η λειτουργικότητα των εφαρμογών. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί δομή που παρέχει ευελιξία και στους αγοραστές και στους πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν το επιχειρηματικό ρίσκο της υλοποίησης δικών τους ηλεκτρονικών αγορών, δεν είναι αναγκαίο να επενδύσουν σε δική τους τεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, δεν υφίστανται το κόστος λειτουργίας και συντήρησης κλπ. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα, με συμφέρον τίμημα, να διεκπεραιώσουν εμπορικές συναλλαγές ηλεκτρονικά και να απολαμβάνουν όλα τα αναμενόμενα κέρδη από μια τέτοια δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, η μεγάλη πλειοψηφία των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών αγορών που λειτουργούν παγκόσμια ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί πως οι ερευνητές προβλέπουν ότι οι ιδιωτικές ηλεκτρονικές αγορές θα αποσπάσουν μέχρι και το 90% των επενδύσεων σε νέες υποδομές e-αγορών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στην ίδια έρευνα επισημαίνεται πως οι ιδιωτικές ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους περισσότερους προμηθευτές, εάν οι επιχειρήσεις- ιδιοκτήτες των αγορών συνειδητοποιήσουν: τι ακριβώς αυτά τα δίκτυα προσφέρουν και τι ζητούν σε αντάλλαγμα.

Ηλεκτρονικό εμπόριο στην πράξη

Τα Ηλεκτρονικά Δίκτυα Διανομής δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν με έναν γρήγορο και πρακτικό τρόπο τα οφέλη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Μεταφέροντας την αυτοματοποίηση στην καρδιά της επιχείρησης, απολαμβάνουν στην καθημερινή τους λειτουργία τα πλεονεκτήματα του e-business: “Γρηγορότερα, Καλύτερα, Φθηνότερα”.

Μετά το website, τι;

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) είναι μία επιχειρηματική πρακτική η οποία συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους προκειμένου να βελτιώσει την εκτέλεση επιχειρησιακών συναλλαγών ή διαδικασιών. Μπορεί, όμως, το ηλεκτρονικό εμπόριο, εκτός από τη σχέση της επιχείρησης με τους καταναλωτές να προσθέσει αξία και σε άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες; Είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο κάτι παραπάνω από το website;

Το website είναι ένα παράδειγμα επικοινωνίας της επιχείρησης απ’ ευθείας με τον καταναλωτή (επικοινωνία Business-to-Consumer, ή B2C). Ένας μεγάλος αριθμός συναλλαγών, όμως, δεν γίνεται με τους καταναλωτές, αλλά με άλλες επιχειρήσεις, πελάτες ή προμηθευτές (συναλλαγές Business-to-Business, ή B2B).

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ένα παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση των B2C συναλλαγών. Αναφέρεται στην ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών της επιχείρησης με το δίκτυο καταστημάτων και των πελατών της, και υπόσχεται βελτίωση της επικοινωνίας, άνοδο του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της και μείωση του κόστους συναλλαγών και επικοινωνίας.

Ηλεκτρονικά δίκτυα διανομής

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας εμπορικά δίκτυα διανομής αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο με την διανομή της πληροφορίας που απαρτίζει τον εμπορικό της κατάλογο, όσο και με τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας. Μερικά από τα προβλήματα που απαντώνται συχνότερα είναι:

 1. Δυσκολία πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης του δικτύου καταστημάτων ή συνεργατών για νέα προϊόντα – τιμές – χαρακτηριστικά, ειδικά όταν οι αλλαγές είναι συχνές.
 2. Καθυστερήσεις και λάθη στην παραγγελιοληψία, όταν αυτή γίνεται τηλεφωνικά ή με fax. Ακόμα, περιορισμοί στο ωράριο και αυξημένα εργατικά κόστη λήψης και καταχώρησης παραγγελιών.
 3. Σπατάλη πολύτιμου χρόνου για την προσωπική διευθέτηση παραγγελιών με συνεργάτες του δικτύου.
 4. Δυσκολία στη συντήρηση ή την επικοινωνία προσωποποιημένων τιμοκαταλόγων, διαφορετικών για κάθε συνεργάτη ή κατάστημα.

Η επιχειρησιακή πρακτική που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, ονομάζεται Ηλεκτρονικά Δίκτυα Διανομής και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου για να προσφέρει απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, καταλόγων και παραγγελιών, και προς τις δύο πλευρές του δικτύου.

Τρόπος λειτουργίας

Η επιχείρηση κάνει διαθέσιμο στους πελάτες της τον εμπορικό της κατάλογο της σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου (internet). Ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες ειδών (τιμή, διαθεσιμότητα, ειδικά χαρακτηριστικά), αλλά και πλουσιότερο πληροφοριακό περιεχόμενο όπως εικόνες, κείμενα, video, κλπ.

 • Η πρόσβαση των πελατών της επιχείρησης στον εμπορικό κατάλογο γίνεται μέσω του υπολογιστή τους, και με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης “μοναδικού” καταλόγου για κάθε συνεργάτη. Κανείς εκτός του συγκεκριμένου συνεργάτη, δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον “προσωπικό” του κατάλογο.
 • Ο καθένας από τους πελάτες της επιχείρησης παραγγέλνει χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό κατάλογο και δηλώνοντας τα είδη, τις ποσότητες και τις ημερομηνίες παράδοσης που επιθυμεί.
 • Την αμέσως επόμενη στιγμή, η παραγγελία μεταφέρεται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, ενώ εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ειδοποιούνται ηλεκτρονικά για την άφιξή της.
 • Στους πελάτες της επιχείρησης παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της πορείας της κάθε παραγγελίας τους, αλλά και αυτή της ηλεκτρονικής διευθέτησής της.
 • Εάν για παράδειγμα, ένα από τα ζητούμενα προϊόντα είναι out-of-stock τότε ο πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης και μεταβάλλει την παραγγελία του, αποδεχόμενος το back-order ή μεταβάλλοντας τη σύνθεσή της.
 • Αν και ο κάθε πελάτης έχει πληροφορίες μόνο για τις δικές του παραγγελίες, η επιχείρηση έχει συνολική εικόνα όλων των παραγγελιών. Η συνεχής ηλεκτρονική καταγραφή, μάλιστα, όλων των στοιχείων της κάθε παραγγελίας, της παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και εξαγωγής πολύτιμων στατιστικών στοιχείων, όπως χρόνος ανταπόκρισης της επιχείρησης σε παραγγελίες, εποχικότητα ή περιοδικότητα των παραγγελιών, συχνότητα εμφάνισης καθυστερήσεων κλπ.

Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

 • Εύκολη και άμεση ενημέρωση των πελατών της για νέα προϊόντα-τιμές-χαρακτηριστικά.
 • Δυνατότητα χρήσης προσωποποιημένου καταλόγου ανά πελάτη.
 • Μείωση κόστους με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της παραγγελιοληψίας, εξάλειψη των λαθών, των διαπραγματεύσεων και των τηλεφωνικών διευθετήσεων.
 • Συγκεντρωτική διαχείριση στατιστικών στοιχείων: ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς συνεργατών, χρόνοι ανταπόκρισης, ποιότητα εξυπηρέτησης.
 • Απλή και φιλική χρήση συστήματος μέσω Internet, χωρίς κανενός είδους αγορά εξοπλισμού ή εγκατάσταση.

Για τους πελάτες-καταστήματα

 • Αναβαθμισμένες δυνατότητες παραγγελιοδοσίας: 24ωρη λειτουργία, συνεχής παρακολούθηση πορείας παραγγελίας, άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση για κάθε αλλαγή της παραγγελίας.
 • Άμεση ενημέρωση για νέα προϊόντα, τιμές, διαθεσιμότητα.
 • Απλή και φιλική χρήση συστήματος μέσω Internet, χωρίς κανενός είδους αγορά εξοπλισμού ή εγκατάσταση.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επιχειρησιακές πρακτικές που εναρμονίζονται με πελατοκεντρικές προσεγγίσεις των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Οι πρακτικές αυτές είναι τώρα υλοποιήσιμες μέσα από προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, τα οφέλη των οποίων έχουν γίνει, πλέον, απτά και ορατά και στην ελληνική επιχειρησιακή πραγματικότητα.

1.3. Βασικά Λειτουργικά και Αρχιτεκτονικά Χαρακτηριστικά Συστήματος

Τα Βασικά Λειτουργικά και Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της λύσης ePartners.gr – Shop, παρουσιάζονται στην συνέχεια. Σαν βάση για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει χρησιμοποιηθεί το προιόν WooCommerce.

Σχεδίαση και Layout

 • 100% template-based GUI
 • Πλήρως προσαρμόσιμο design & layout
 • W3C XHTML 1.0 Transitional compliant code
 • Δυνατότητα επιλογής από διάφορα προσχεδιασμένα template schemes και συνδυασμούς χρωμάτων
 • WYSIWYG editor για τον ορισμό και διαχείριση προιόντων/κατηγοριών/κατασκευαστών και στατικών σελίδων.
 • Υποστήριξη για thumbnails
 • Υποστήριξη thumbnail images ανά Κατηγορία
 • Side-bar “mini-cart” ορατά σε κάθε σελίδα
 • Build-in template editor: preview, edit και restore templates
 • WYSIWYG text editor (webmaster mode)
 • CSS-compatible σχεδίαση. Cascading Style Sheets επιτρέπουν την εύκολη αλλαγή styling σε κάθε σελίδα
 • Debug console: Παρουσιάζονται γραφικά υπό μορφή δένδρου τα templates γιά κάθε σελίδα
 • Δυνατότητα εύρεσης, δημιουργίας και αλλαγής των στατικών HTML σελίδων
 • Customizable heading tabs
 • HTML emails

Δυνατότητες Τελικών Χρηστών (Πελατών)

 • Οι Πελάτες μπορούν να αναζητήσουν και να δούν όλο το ιστορικό των παραγγελιών τους
 • Ολοκληρωμένη μηχανή αναζήτησης προιόντων με διάφορα κριτήρια
 • Ιχνηλάτιση παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο
 • Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο να γίνει registered μέλος ή να προχωρήσει σε express checkout και παραγγελία
 • Γρήγορο (Fast Lane) Checkout module για άμεσο και εύχρηστο checkout
 • Δυνατότητα απενεργοποίησης του fast checkout module (Υποχρεωτική εγγραφή)
 • Υπενθύμιση αλλαγής password στους Πελάτες (λόγω λήξης)
 • Προσαρμόσιμα e-mail μηνύματα/τιμολόγια/παραγγελίες
 • Λίστα επιθυμιών
 • “Στείλε σε έναν φίλο” επιλογή
 • Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του καλαθιού του πελάτη
 • Διαχείριση Newsletter, για λίστα πολλαπλών συνδρομητών (edit/import/export), news archive για πελάτες
 • Εκτυπώσιμη μορφή σελίδων
 • Δυνατότητα πολλαπλών τύπων πελατών, με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους
 • Δυνατότητα ορισμού μελών με ειδικές τιμές
 • “Clear cart” Κουμπί
 • Δυνατότητα επεξεργασίας επιλογών προιόντος στο καλάθι αγορών ή στην λίστα επιθυμιών
 • Εκτυπώσιμα Τιμολόγια
 • Προσαρμόσιμη φόρμα επαφής
 • Δυνατότητα αλλαγής της σειράς εμφάνισης των προιόντων στον τελικό πελάτη

Κατάλογος Προιόντων

 • Απεριόριστος αριθμός προϊόντων
 • Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών
 • Δυνατότητα δενδρικής απεικόνισης κατηγοριών σε απεριόριστα επίπεδα
 • Ενα προϊόν μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες
 • Δυνατότητα μαζικής διαχείρισης προϊόντων
 • Δυνατότητα ορισμού κατηγορίας προϊόντων μόνο για μέλη
 • “Featured Products” box
 • Αυτόματη εμφάνιση των προιόντων bestsellers σε κάθε κατηγορία
 • Εμφάνιση σχετικών προιόντων. Σύνδεση με πωλήσεις προϊόντων είτε οριζόντια είτε κάθετα στην ιεραρχία της κατηγορίας (Related products, up selling and cross selling)
 • 1-click enable/disable switch για προϊόντα και κατηγορίες
 • Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών νομισμάτων στον κατάλογο των προϊόντων
 • Αυτόματη μετατροπή ισοτιμιών
 • Σύνθετη αναζήτηση με βάση τίτλο, περιγραφή, κατηγορία, κωδικό (SKU), τιμή και βάρος.
 • Stop words filter για την αναζήτηση των προιόντων

Λεπτομέρειες Προϊόντων

 • Απεριόριστος αριθμός από χαρακτηριστικά/επιλογές/διαφοροποιήσεις προϊόντων με αντίστοιχες μεταβολές τιμών
 • Δυνατότητα ορισμού απεριόριστων custom made χαρακτηριστικών ανά προϊόν
 • Δυνατότητα ορισμού τελικών τιμών από τους Πελάτες
 • HTML-enriched περιγραφές προϊόντων
 • Απεριόριστος αριθμός φωτογραφιών
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων στη Βάση Δεδομένων ή στο File System
 • Λίστα προϊόντων σε διάφορες κατηγορίες
 • Module για διαχείριση των Κατασκευαστών
 • Δυνατότητα να παρουσιάζονται εικόνες με τις λεπτομέρειες των προϊόντων σε pop-up παράθυρα.

Merchandising και Αποθήκη

 • Κουπόνια έκπτωσης και Discount και gift certificates
 • Πλήρης έλεγχος του Αποθέματος
 • “Out of Stock” Μηνύματα
 • Εκπτώσεις βάσει της παραγγελθείσας ποσότητας
 • Τιμές Λιανικής και Χονδρικής
 • Δυνατότητα ορισμού ελάχιστου ύψους παραγγελίας

Διανομή & ΦΠΑ

 • Υπολογισμό κόστους διανομής σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα ορισμού απεριόριστων τρόπων διανομής
 • Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών κλιμακίων βάρους ανά τρόπο διανομής
 • Markups για διανομή σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα να χαρακτηρισθούν κάποια προιόντα σαν «δωρεάν διανομής»
 • Προωθητικά κουπόνια «δωρεάν διανομής» προς του Πελάτες
 • Δυνατότητα ορισμού πρόσθετων στοιχείων κόστους διανομής
 • Δυνατότητα διάκρισης Διεθνούς/Εσωτερικής ή τοπικής διανομής
 • Δυνατότητα περιορισμού διανομής σε συγκεκριμένη τοποθεσία
 • Δυνατότητα επιλογής από τον Πελάτη του επιθυμητού τρόπου διανομής
 • Επιλογή για download προϊόντων σε ηλεκτρονική μορφή (e-goods). Π.χ. λογισμικό
 • Υπολογισμός φόρου (ΦΠΑ) σε πραγματικό χρόνο
 • Διαχείριση ειδικών φόρων
 • Υπολογισμός φόρου βάσει τοποθεσίας τελικού Πελάτη

Ανάλυση και Ιχνηλασιμότητα Παραγγελιών

 • Δυνατότητα λήψης Στατιστικών για:
  • Αριθμό Παραγγελιών
  • Αριθμό Πελατών
  • Επισκέψεις σε Προιόντα
  • Επισκέψεις σε Κατηγορίες
  • Προιόντα που αποσύρθηκαν από το καλάθι αγορών
  • Πωλήσεις ανά προιόν / best sellers
  • Ρυθμίσεις περιβάλλοντος (εφαρμογής) Πελατών
  • Συνήθεις τρόποι αναζήτησης προϊόντων από τους Πελάτες
 • Δυνατότητα αναζήτησης ιστορικού παραγγελιών με διάφορα κριτήρια
 • Εκτυπώσιμες ετικέττες για διανομή
 • Search engine tracker
 • Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων πωλήσεων και παραγγελιών σε Spreadsheet

SEO (Search Engine Optimization)

 • Οι σελίδες μπορούν να δεικτοδοτηθούν από όλες τις κύριες μηχανές αναζήτησης
 • Δυνατότητα ορισμού custom META tags για κάθε κατηγορία
 • Δυνατότητα αποθήκευσης στη βάση δεδομένων του ποιος σύστησε έναν Πελάτη
 • Ο κατάλογος προϊόντων μπορεί να δημιουργηθεί σαν static HTML σελίδα για καλύτερο SE indexing και ranking
 • Search engine optimization options group

Web-based Διαχείριση

 • Password-protected πρόσβαση στην διαχείριση του καταστήματος
 • Όλες οι αλλαγές απεικονίζονται στο κατάστημα σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα ελέγχου του καταστήματος από οποιοδήποτε σημείο με μόνη την χρήση ενός web browser
 • Δυνατότητα απεριόριστου αριθμού admin accounts
 • Δυνατότητα User-defined date/time format
 • Δυνατότητα για τον διαχειριστή να εκτελέσει εντολές για άλλον χρήστη

Ασφάλεια

 • Πλήρης υποστήριξη HTTPS/SSL
 • Ασφαλής HTTPS/SSL πρόσβαση διαχείρισης
 • Password-protected πρόσβαση διαχείρισης
 • Strong Blowfish encryption για τα ευαίσθητα δεδομένα των Πελατών
 • PGP-encrypted e-mail ειδοποιήσεις
 • Real-time ειδοποιήσεις για κάθε αποτυχημένη login προσπάθεια
 • Anti-Fraud module πιστοποιεί τα στοιχεία διεύθυνσης των Πελατών κατά το checkout
 • Δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης του καταστήματος για αγορές από συγκεκριμένα IP
 • Backup sub-system
 • System fingerprints: Δυνατότητα σύγκρισης της κατάστασης των αρχείων του καταστήματος πρίν και μετά μία αλλαγή και εύρεση του ποια αρχεία έχουν προστεθεί μεταβληθεί, ή διαγραφεί
 • Προστασία των registration pages και e-mail forms με μία random-number εικόνα

Ειδική Διαχείριση «επαναληπτικών» Πελατών

 • Ολα τα δεδομένα των Πελατών φυλάσσονται στη Βάση Δεδομένων
 • Ευχαριστίες σε επαναληπτικούς Πελάτες
 • Δυνατότητα εκπτώσεων σε επαναληπτικούς πελάτες
 • Πελάτες που έχουν γίνει registered δεν χρειάζεται να ξαναδηλώσουν τα στοιχεία τους
 • Πελάτες που έχουν γίνει registered μπορούν να ενημερώσουν το profile τους
 • Πελάτες που έχουν γίνει registered μπορούν να δούν το ιστορικό των παραγγελιών τους
 • Built-in newsletter engine
 • Πελάτες που έχουν γίνει registered έχουν δυνατότητα ιχνηλασιμότητας της παραγγελίας τους σε πραγματικό χρόνο
 •  
 • Moderated product reviews and ratings

Τρόποι & Φορείς Πληρωμής

 • Δυνατότητα πληρωμής σε διαφορετικό νόμισμα
 • Επιλογή τρόπου πληρωμής και συστήματος
 • Δυνατότητα επιλογής πληρωμής με πιστωτική κάρτα
 • PayPal payments
 • Google Checkout

Back Office Interface

 • Automated Back-Office Interface
 • Διασύνδεση με ERP συστήματα (ή άλλα πληροφοριακά συστήματα) σε πραγματικό χρόνο

1.4. Υποδομές Προμηθευτή – Απαιτούμενος Εξοπλισμός

Η TWIN Net διαθέτει στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού. Ειδικότερα, αναπτύσσει και προωθεί τις δικές της λύσεις B2B και B2C από το 2004 και μετά. Είναι συνεργάτης των δύο μεγαλυτέρων προμηθευτών λογισμικού στον κόσμο, της Oracle Corp., και της Microsoft Corp.

Η λύση που προσφέρει η TWIN Net για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνει και την εγκατάσταση και διαχείριση του καταστήματος (Hosting) σε Server του Πελάτη. Ο τρόπος αυτός προσφέρει ευελιξία, χαμηλότερα κόστη, μεγάλη διαθεσιμότητα (ελέγχεται σε περίοδο 24×7), μεγάλο bandwidth και κυρίως ασφάλεια.

Tα χαρακτηριστικά του συστήματος που θα χρησιμοποιηθέι για την περίπτωσή σας είναι:

 • FreeBSD 6.2 Operating System
 • Core 2 Duo E4400 (2GHz) CPU
 • 800MHz Front Side Bus
 • 1 GB DDR2 667 ECC RAM
 • 120GB Hard Drive
 • 1,000GB/Μήνα Μεταφορά Δεδομένων
 • Ημερήσια Back-Ups
 • Server monitored 24/7/365
 • Πλήρης υπηρεσία διαχείρισης

Η λύση αυτή επιτρέπει επιπλέον στον Πελάτη να έχει τα ακόλουθα options:

 • 10,000+ Mailboxes
 • Web-Based E-mails
 • 100 πρόσθετα FTP Logins
 • Acess by SSH, FTP, και SFTP
 • Προσθήκη Secure Server (SSL)

Σε περίπτωση που επιθυμεί ο Πελάτης μπορεί να έχει το δικό του ανάλογο configuration, και η TWIN NET αναλαμβάνει την εγκατάσταση και διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος.

Για να εμφανισθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα κάτω από δικό σας domain name, θα πρέπει να εγγράψετε το domain name που επιθυμείτε και είναι διαθέσιμο, σε έναν από τους παροχείς υπηρεσιών internet, και να ζητήσετα να γίνει αλλαγή των named servers που θα σας δοθούν από τον παροχέα, σε αυτούς τους οποίους θα σας υποδείξουμε.

Προμήθεια Εξοπλισμού – Λογισμικού

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα απαιτηθούν τα εξής:

 1. Ένας Server, όπου θα γίνει Host (θα φιλοξενείται) η υπηρεσία. Ο Host Server θα πρέπει να διαθέτει:
  • Operating System: Linux, Windows 2003, Unix
  • Βάση Δεδομένων: MySQL 4.1 με PhP 4.3 ή επόμενα versions
  • WEB Server: Apache
  • Static IP
 2. Ο Server αυτός θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με τον βασικό (database) server της εταιρείας. Για την ασφάλεια της επικοινωνίας θα απαιτηθεί ο σχετικός εξοπλισμός σε routers σε firewalls.
 3. Μόνιμη σύνδεση σε Internet, κατά προτίμηση με γραμμή υψηλού bandwidth.
 4. FTP & Client για την ανταλλαγή αρχείων (CSV / XML)
 5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση το επιθυμεί, το EPartners-Shop, μπορεί να «τρέξει» πάνω σε πρωτόκολλο https, για την μεγαλύτερη ασφάλεια των διακινουμένων πληροφοριών.
 6. Database Server όπου είναι εγκατεστημένο το ERP της Επιχείρησης
 7. Διασύνδεση με σύστημα on-line πληρωμών της τράπεζας που θα επιλεχθεί (από τον Πελάτη) για την υλοποίηση
 8. Σαν βάση για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν WooCommerce (/woocommerce.com).

1.5. Configuration Συστήματος

Τα ePartners.gr – Shop, είναι βασισμένο σε ανοιχτά συστήματα υλοποίησης. Συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα:

Κώδικας Υλοποίησης: Ανοιχτός κώδικάς PHP code, PHP >= 4.0.6

Το αρχείο PHP.ini πρέπει να έχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • safe_mode must be disabled
 • file_uploads must be enabled
 • allow_url_fopen must be enabled
 • magic_quotes_sybase must be disabled
 • sql.safe_mode must be disabled
 • [PHP 5] register_long_arrays must be enabled
 • PCRE extension must be enabled
 • ini_set function must not be disabled

Υποστήριξη για UNIX/Linux, Windows and Mac OS X servers

Χρήση της MySQL database:MySQL versions: 3.23 to 5.x.

Απαιτούμενος Χώρος 

Χώρος Βασικής Εγκατάστασης: 15MB. Ο χώρος ανά εγκατάσταση εξαρτάται από το μέγεθος των αρχείων προϊόντων και κυρίως του μεγέθους και του πλήθους των φωτογραφιών που τα συνοδεύουν.

Επιπλέον (advanced) Απαιτήσεις (στην περίπτωση που το κατάστημα στηθεί σε Server της εταιρείας σας)

Για να λειτουργήσουν ορισμένες από τις λειτουργίες του καταστήματος, ο WEB Server που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση εξωτερικών προγραμμάτων (όπως η Perl) και την εξωτερική πρόσβαση στο Internet ( για τις on-line πληρωμές) Loopback connections θα πρέπει να επιτρέπονται από τον firewall του server (απαιτούμενο για HTML catalog feature).

1.6. Απαιτήσεις για On-Line πληρωμή μέσω Πιστωτικών Καρτών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ePartners.gr-Shop, διαθέτει την υποδομή για την ολοκληρωμένη διενέργεια συναλλαγών με τον τελικό καταναλωτή από την on-line παραγγελιοληψία μέχρι την τελική εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.

Ο Πελάτης, μπορεί να επιλέξει την τράπεζα που επιθυμεί, μέσω της οποίας θα συνάψει την συμφωνία για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών του καταστήματος.

Είναι σημαντικό, για την ασφαλή λειτουργία της συναλλαγής, να «πιστοποιείται» ο αγοραστής πριν την διενέργεια της πληρωμής. Αυτή την πιστοποίηση εξασφαλίζει η λειτουργία της «πιστοποίησης πληρωτή» σε μια e-commerce πληρωμή.

Αναφέρουμε μία σύνοψη της διαδικασίας:

Τι σημαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε μία e-commerce πληρωμή;

Πιστοποίηση Πληρωτή (payer authentication) σημαίνει να μπορεί ένα e-shop να εξακριβώνει την νόμιμη κατοχή της κάρτας από τον πληρωτή, την στιγμή που αυτός εκτελεί μια πληρωμή με κάρτα στο e-shop.

Είναι η λύση που από καιρό επιθυμούν οι ιδιοκτήτες των e-shops για να μην πέφτουν θύματα εξαπάτησης όταν εκτελούν παραγγελίες από το Internet, αλλά και οι καταναλωτές για να μη φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους για μια αγορά στο Internet.

Για τον σκοπό αυτό οι διεθνείς Οργανισμοί Πληρωμών Visa και MasterCard δημιούργησαν μια νέα online διαδικασία που εκτελείται στιγμιαία κατά στιγμή της online πληρωμής με διπλό σκοπό:

1ον. να διασφαλίζει τις εισπράξεις των εμπόρων από τις πιο κοινές αμφισβητήσεις

2ον. να προστατεύει τους καταναλωτές-πληρωτές από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας τους όταν πληρώνουν online σε e-shops εμπόρων.

Το τεχνικό πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε ονομάζεται “3D-Secure”, οι δε αντίστοιχες υπηρεσίες των Οργανισμών για την online πιστοποίηση του πληρωτή έχουν τις εμπορικές ονομασίες Verified by Visa από την Visa και SecureCode από την MasterCard.

Με το 3D-Secure πρωτόκολλο εξασφαλίζεται «τεχνικά» η πιστοποίηση των κατόχων πιστωτικών καρτών, καθώς σε κάθε διενεργούμενη online πληρωμή συμμετέχει και η εκάστοτε τράπεζα που έχει εκδώσει την δεδομένη κάρτα (Issuer Bank).

Τι είναι οι υπηρεσίες Verified by Visa και MasterCard SecureCodeM;

Οι υπηρεσίες Verified by Visa και MasterCard SecureCode έχουν σχεδιαστεί με βάση το πρωτόκολλο 3D-Secure για να μειώσουν τον κίνδυνο από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας ενός πελάτη, πιστοποιώντας τον κάτοχο της κάρτας κατά τη διενέργεια μιας online συναλλαγής σε ένα e-shop.

Η πιστοποίηση της πληρωμής κάνει τις αγορές μέσω Internet περισσότερο ασφαλείς, τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους εμπόρους, εξαλείφοντας τις αμφισβητήσεις του τύπου «δεν έκανα εγώ την αγορά, δεν την αναγνωρίζω στο statement της κάρτας μου» εξασφαλίζοντας την είσπραξη στον έμπορο και δημιουργώντας ένα ασφαλές κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου για τους καταναλωτές.

Πως λειτουργούν οι υπηρεσίες Verified by Visa και SecureCode;

Η πιστοποίηση του πληρωτή είναι ένα τμήμα της συνήθους διαδικασίας της online πληρωμής και προηγείται της αίτησης για έγκριση (το γνωστό authorization request) από την αποδέκτρια (Acquiring) τράπεζα.

Με πρωτοβουλία των τραπεζών που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο 3D-Secure οικαταναλωτές-καρτούχοι τους καλούνται να εντάξουν τις Visa ή MasterCard πιστωτικές και χρεωστικές τους κάρτες στα προγράμματα Verified by Visa ή SecureCode. Ένταξη σημαίνει ότι οι καρτούχοι επιλέγουν έναν κωδικό για κάθε κάρτα τους που μόνο αυτοί θα γνωρίζουν, όπως π.χ. είναι ο κωδικός που χρησιμοποιούν στα ΑΤΜ για ανάληψη χρημάτων.

Έτσι, όταν κάποιος χρησιμοποιεί αυτή την κάρτα σε ένα e-shop που υποστηρίζει τις υπηρεσίες Verified by Visa και SecureCode, του ζητείται από την εκδότρια (Issuing) τράπεζα της κάρτας να «υπογράψει την νόμιμη κατοχή της κάρτας» για την αγορά, πληκτρολογώντας αυτόν τον κρυφό κωδικό που μόνο αυτός – δηλ. ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας – γνωρίζει.

Ποιες κάρτες υποστηρίζουν οι υπηρεσίες Verified by Visa και SecureCode;

Όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa, οι χρεωστικές κάρτες Visa ELECTRON, και οι πιστωτικές MasterCard. Από οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο και αν έχουν εκδοθεί.

Γιατί θα έπρεπε να εντάξω το e-shop μου στις υπηρεσίες Verified by Visa και SecureCode;

Η Visa και η MasterCard έχουν αναπτύξει αυτές τις υπηρεσίες στην προσπάθειά τους να μειώσουν την κακόβουλη χρήση των καρτών στις ηλεκτρονικές αγορές. Με τη συμμετοχή σας, έχετε εγγυημένες πληρωμές για συναλλαγές που έχουν πιστοποιηθεί και θα απαλλαγείτε από αμφισβητήσεις εκτέλεσής τους. Πρόσθετα, μπορείτε να δεχτείτε άφοβα συναλλαγές από το εξωτερικό με εγγύηση πληρωμής. Θα αντιληφθείτε μια σημαντική μείωση στον όγκο των αμφισβητούμενων συναλλαγών, περίπου 60-70%.

Είναι ακόμη σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις υπηρεσίες Verified by Visa και MasterCard SecureCode θα έχουν εγγύηση πληρωμής όχι μόνο για τις πιστοποιήσεις που έχουν διεκπεραιωθεί επιτυχώς (πληκτρολογήθηκε το pin του πληρωτή), αλλά θα έχουν εγγύηση πληρωμής ακόμη και για την προσπάθειά τους να πιστοποιήσουν τον κάτοχο της κάρτας. Δηλαδή, έστω και εάν δεν συμμετέχει η κάρτα του ή η εκδότρια τράπεζά του πληρωτή στο πρωτόκολλο 3D-Secure δεν θα υπάρχει αμφισβήτηση εκτέλεσής της! Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδοκούν εγγυημένη πληρωμή για πάνω από το 70% των καρτών που αποδέχονται.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να πιστοποιήσουν τους πληρωτές σε συναλλαγές μου και από άλλα κανάλια είσπραξης;

Οι υπηρεσίες Verified by Visa και MasterCard SecureCode πιστοποιούν τους πληρωτές μόνον όταν εκτελούν οι ίδιοι την συναλλαγή από e-shops και web sites. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις που δέχεστε εντολή πληρωμής με κάρτα από το τηλέφωνο (μέσω του Virtual POS) ή στέλνετε αρχείο χρεώσεων σε κάρτες στην τράπεζα για εκτέλεσή τους.

Έχω εγγύηση είσπραξης για οποιαδήποτε αμφισβήτηση από πελάτες μου;

Συναλλαγές που εκτελούνται με την υποστήριξη των υπηρεσιών Verified by Visa και MasterCard SecureCode καλύπτουν μόνο online συναλλαγές που έγιναν από e-shop ή web site και όταν ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας αμφισβητεί την διενέργεια αυτής της συναλλαγής, όπως όταν ισχυρίζεται ότι «δεν έκανα εγώ την πληρωμή, δεν την αναγνωρίζω στο statement της κάρτας μου». Αμφισβητήσεις αυτού του τύπου είναι και οι συχνότερες για πληρωμές με κάρτες από το Internet, πάνω από 70%. Αμφισβητήσεις για αγορά ελαττωματικών αγαθών, ή άλλου είδους διαφωνία με τον έμπορο δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης.

Πόσο δύσκολο είναι να υλοποιήσω την υπηρεσία στο e-shop μου;

Ολη την απαραίτητη υποδομή και υλοποίηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της επιλογής σας αναλαμβάνει η TWIN NET.

Ποια είναι η επένδυση σε εξοπλισμό, υποστήριξη και ολοκλήρωση συστημάτων που θα πρέπει να κάνω; Πως θα συμβαδίζω με τις μελλοντικές αλλαγές;

Δεν απαιτείται καμία πρόσθετη επένδυση. Όλες οι ενημερώσεις και αναβαθμίσεις διαχειρίζονται κεντρικά από την Τράπεζα επιλογής σας. Δεν υφίσταται ανάγκη για επανεγκατάσταση ή αναβάθμιση λογισμικού.

 1.7. Service Model – Διασύνδεση με τρίτα Συστήματα

Το βασικό core του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι υλοποιημένο και δεν θα χρειασθεί καμμία προγραμματιστική επέμβαση. Τα σημεία όπου μπορεί να απαιτηθεί επέμβαση είναι τα ακόλουθα:

 1. Παραμετροποίηση καταστήματος σύμφωνα με τις επιθυμίες της Εταιρείας (επιλογή Templates, Σχεδιασμός Γραφικών), εμφάνιση επιλογών.
 2. Επικοινωνία με το ERP σύστημα της Εταιρείας. Θα πρέπει να υλοποιηθεί ο μηχανισμός αυτόματης ενημέρωσης από το ERP σύστημα της εταιρείας προς τον EPartners-Shop server.

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Το επόμενο σχεδιάγραμμα απεικονίζει την βασική αρχιτεκτονική του συστήματος, την οποία θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα στην συνέχεια.

Βασική Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η υπηρεσία EPartners-Shop υλοποιείται σε δύο επίπεδα:

 1. Επίπεδο Database Server, όπου βρίσκονται τα δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα (ERP) της Εταιρείας.
 2. Επίπεδο WEB, όπου : 
  • Είναι υλοποιημένο το Ηλεκτρονικό Κατάστημα
  • Ο Server του ηλεκτρονικού καταστήματος συγχρονίζεται με τον Server του ERP, μέσω WEB Services.
  • Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πληρωμής γίνεται και αυτή με την χρήση WEB services, που προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

WEB Services Architecture

Βασικές λειτουργίες του EPartners-Shop, όπως η on-line ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα του αποθέματος της επιχείρησης, καθως και η λήψη Over Internet της παραγγελίας των πελατών, γίνεται με την υλοποίηση WEB Services.

Το Web Service είναι ένα σύστημα λογισμικού σχεδιασμένο να υποστηρίζει την επικοινωνία προγραμμάτων που τρέχουν σε διαφορετικούς υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο (τοπικό ή συνήθως στο Διαδίκτυο).

Σε αυτό το σύστημα ένας υπολογιστής παίζει το ρόλο του server (εξυπηρετητή) της υπηρεσίας και ένας ή περισσότεροι υπολογιστές είναι οι clients που στέλνουν κάποιο αίτημα και περιμένουν την απάντηση από τον server. Η επικοινωνία γίνεται μέσω XML μηνυμάτων που ακολουθούν το πρότυπο SOAP.

Ακολουθεί το σχήμα:

Στην περίπτωση του EPartners-Shop έχουμε έναν υπολογιστή (EPartners-Shop Server) στον οποίο γίνεται hosted η εφαρμογή σε PHP/MySQL περιβάλλον (σε Windows ή Linux).

Αυτός ο υπολογιστής παρουσιάζει στους χρήστες της εφαρμογής τις σελίδες για Είσοδο στο σύστημα, αναζήτηση προϊόντος, παρουσίαση τιμών κλπ, αντλώντας πληροφορίες από τη δική του τοπική βάση. (Αυτή η βάση ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με δεδομένα από τη βάση του ERP συστήματος μέσω ενός ασύγχρονου μηχανισμού με μεταφορές αρχείων και άρα θα έχει πάντα μια καθυστέρηση τουλάχιστον μερικών λεπτών σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα).

Ο EPartners-Shop Server μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο (υπηρεσία hosting από εταιρείες παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών ή να είναι dedicated μηχάνημα στις εγκαταστάσεις του παροχέα της υπηρεσίας). Στο παραπάνω διάγραμμα ο EPartners-Shop Server αντιστοιχεί στον “Service Requester”.

Για το EPartners-Shop υπάρχει η απαίτηση στους χρήστες της δικτυακής εφαρμογής να μπορούν να εκτελέσουν:

 • Έλεγχο αποθέματος (Προϊόν, Επιθυμητή ποσότητα –> Διαθέσιμη ποσότητα)
 • Υποβολή Παραγγελίας (Προϊόντα με Επιθυμητές Ποσότητες –> Δημιουργία παραγγελίας στο ERP)

Τα παραπάνω πρέπει να εκτελούνται σύγχρονα, δηλαδή με το που πατήσει ο χρήστης κάποιο σχετικό κουμπί, να ενεργοποιείται η διαδικασία και να επιστρέψει άμεσα το ανάλογο αποτέλεσμα, ζητώντας δεδομένα που βρίσκονται στον ERP Server.

Ως λύση σε αυτό υλοποιήθηκε η δημιουργία Web Services, τα οποία εκτελούνται σε ένα τρίτο μηχάνημα (Web Services Host) (Service Provider στο διάγραμμα παραπάνω). Για λόγους ασφαλείας αυτό το μηχάνημα θα είναι σε μια περιοχή εκτός του τοπικού δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο  ERP Server αλλά με ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτόν και ελεύθερη πρόσβαση προς τα έξω (η περιοχή αυτή ονομάζεται DMZ – Demilitarized Zone). Ο Web Services Host φιλοξενεί έναν Web Server (IIS – Internet Information Services) στον οποίο έχουν δηλωθεί (register) τα Web Services που χρειαζόμαστε. Ο κώδικας μέσα στα Web Services επικοινωνεί με τη βάση του ERP Server και αναλόγως των παραμέτρων της αίτησης επιστρέφει τα ανάλογα αποτελέσματα στην κλήση που θα έχει γίνει από τον EPartners-Shop Server (Web Service client).

Στη συγκεκριμένη υλοποίηση για το EPartners-Shop επιλέχθηκε σαν τύπος του Web Service το RPC (Remote Procedure Call) και σαν τρόπος περιγραφής το WSDL (Web Services Description Language).

1.8. Πελάτες ePartners Shop

ΚΟΣΜΟΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε

ΑΦΟΙ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ Ε.Π.Ε.

PUBLICART

T-NATION

NEEDS SYPPLY

KANELLIS TOOLS

ALINE FURNITURES

STEFINET MULTIMEDIA S.A. (χρειάζεται κωδικός πρόσβασης)