Εγκαταστάσεις ERP – CRM

Soft1 ERP

Integra ERP – CRM (σε συνεργασία με ΙΛΥΔΑ Α.Ε.)