e-Partners(B2B)

B2B

Η ePartners.gr είναι μία πρωτοποριακή διαδικτυακή υπηρεσία που δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής επιχειρηματικών πληροφοριών συναλλασσομένων Εταιρειών μέσω Internet. Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η πλειονότητα των Εταιρειών βασίζει σημαντικό μέρος των λειτουργιών της στην υποστήριξη από σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ERP, CRM κ.λ.π.).

Τα συστήματα αυτά ενώ περιέχουν πληθώρα πληροφοριών είναι ετερογενή και δύσκολο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Το επόμενο βήμα στην πληροφοριακή υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών θα είναι η υλοποίησή τους μέσω της συνεργασίας (διασύνδεσης) των πληροφοριακών συστημάτων των Εταιρειών που συναλλάσσονται.

Η διασύνδεση αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του εσωτερικού διαχειριστικού κόστους της κάθε Εταιρείας και σε αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Η πρωτοποριακή υπηρεσία ePartners.gr, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Επιτρέπει την άμεση, ασφαλή και αυτοματοποιημένη επικοινωνία πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα πληροφοριακό σύστημα προς εκείνους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να λάβουν γνώση των πληροφοριών αυτών άμεσα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι Πελάτες ή Συνεργάτες των Συνδρομητών (Παροχέων) της Υπηρεσίας θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για θέματα όπως: Εξέλιξη (status) Παραγγελιών, Προσφορές, Εκδοθέντα Δελτία & Τιμολόγια, Υπόλοιπα, Τιμοκαταλόγους, Διαθεσιμότητα Αποθεμάτων, Εΐσπράξεις/Πληρωμές, Υπόλοιπα κ.λ.π. Η ενημέρωση μπορεί να συνοδεύεται από την αποστολή e-mail ή SMS.

Επίσης θα μπορούν να εισάγουν εντολή ζήτησης (αίτηση παραγγελίας) προς τον παροχέα, η οποία θα μπορεί να μετασχηματισθεί στην συνέχεια σε κανονική παραγγελία του ERP.

Η υπηρεσία καλύπτει όλη την αλυσίδα ροής της πληρoφορίας, από την εξαγωγή της από το πληροφοριακό σύστημα του Παροχέα μέχρι την μεταφορά, εισαγωγή και εμφάνισή της στο WEB ή στο πληροφοριακό σύστημα του συναλλασσομένου. Η ροή αυτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, έτσι ώστε να μην απαιτείται επέμβαση χρήστη, γίνεται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ταχύτατα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Η πραγματική βάση δεδομένων του Παροχέα παραμένει προστατευμένη από πιθανές ανεπιθύμητες άμεσες προσβάσεις σ’ αυτή μέσω του Internet.

Η υπηρεσία ePartners.gr λειτουργεί ως ένα business place. Δηλαδή, ο Συναλλασσόμενος που κάνει Login στην υπηρεσία βλέπει άμεσα όλα όσα τον αφορούν και προέρχονται από τους Παροχείς της υπηρεσίας με τους οποίους έχει συνδεθεί.

Για την διασύνδεση της ePartners.gr με τα ERP συστήματα της Ελληνικής Αγοράς, αναπτύσσονται  από την  TWIN NET εξειδικευμένοι connectors. Μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί connectors γιά τα ακόλουθα συστήματα: Integra & Megatron ERP (ΙΛΥΔΑ Α.Ε.), Panorama ERP (SoftOne A.E.), Singular Enterprise (Singular-Logic A.E.), Alpha ERP (Envision Ε.Π.Ε.), Atlantis ERP (ALTEC A.E.), Navision ERP (Microsoft Corp.)

Το ePartners.gr, είναι registered trademark της TWIN NET.

Βασικά Οφέλη της Υπηρεσίας ePartners.gr

Συνοπτικά τα βασικά οφέλη του Παροχέα από μία τέτοια υπηρεσία είναι τα εξής:

  • Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας προς τους Πελάτες/Συνεργάτες (χωρίς κόστος προς αυτούς). Ο εγκεκριμένος Πελάτης/Συνεργάτης θα μπορεί άμεσα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (τηλέφωνο, φάξ, e-mail κ.λ.π.) να πληροφορηθεί την κατάσταση μιας παραγγελίας του, την αποστολή μίας παραγγελίας, την διαθεσιμότητα που έχουμε σε συγκεκριμένα υλικά, τις τιμές του, την καρτέλλα του. Θα μπορεί επίσης να εισάγει μία αίτηση παραγγελίας από το WEB.
  • Μείωση εσωτερικού διαχειριστικού κόστους. Η χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας από τους Συναλλασσομένους μας θα επιτρέψει αντίστοιχα την απελευθέρωση διαχειριστικού χρόνου που τώρα αναλώνεται σε τηλεφωνήματα και νεκρούς χρόνους μέχρι την εύρεση και κοινοποίηση της πληροφορίας που ζητά ο Πελάτης. Άρα θα οδηγήσει σε μείωση κόστους.
  • Δημιουργία υποδομής γιά την ηλεκτρονική συναλλαγή μεταξύ των συναλλασσομένων μερών. Π.χ. αυτόματη λήψη παραστατικών, παραγγελιών ή αιτήσεων ζήτησης, με αυτόματη ενημέρωση, εφόσον είναι επιθυμητό, του ERP μας.
  • Αξιοποίηση της υπηρεσίας και από τον ίδιο τον Παροχέα. Οι εγκεκριμένοι χρήστες του Παροχέα θα μπορούν να δουν τα προβαλλόμενα στοιχεία από οποιοδήποτε σημείο (εντός και εκτός της Εταιρείας). Π.χ. ο Πωλητής, θα μπορεί να δεί (αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet) από το φορητό του ή το κινητό του, την εξέλιξη των Παραγγελιών του.
  • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό στο φάσμα των παρεχομένων προς τον Πελάτη Υπηρεσιών.
  • Δωρεάν προβολή (διαφήμιση) μέσω του Διαδικτυακού τόπου epartners.gr

Όλα τα ανωτέρω παρέχονται με πολύ χαμηλό αρχικό και ετήσιο κόστος, ελάχιστες απαιτήσεις υποδομής και υλοποιούνται σε μικρό χρονικό διάστημα.

Λειτουργία DEMO
Για να λειτουργήσετε το DEMO, συνδεθείτε στην διεύθυνση www.epartners.gr, και επιλέξτε
Είσοδος Παροχέα. Πληκτρολογείστε:
ΑΦΜ: 123456789, Κωδικός Χρήστη: admin, Συνθηματικό: 123456789