Αποτελέσματα – Οφέλη

Τα αποτελέσματα του έργου είναι πολυ-επίπεδα:

Ερευνητικά Αποτελέσματα: Η έρευνα στην περιοχή της εξαγωγής σημαντικών ποσοτικών κανόνων συσχέτισης μέσα από μαζικές βάσεις δεδομένων και η μετέπειτα εφαρμογή αυτών στην εκτίμηση της κατανομής πιθανότητος της τιμής κράτησης ενός πελάτη, αναμένεται να δώσει σημαντικά αποτελέσματα και να δώσει νέα ώθηση στην περιοχή αυτή, στην οποία μέχρι σήμερα κυριαρχούν οι ευρετικές μέθοδοι (Γενετικοί Αλγόριθμοι κ.ο.κ.) Στο έργο, η έρευνα θα βασιστεί σε αλγορίθμους που συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα κάποιων κατάλληλων ευρετικών μεθόδων όπως αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί στην βιβλιοθήκη popt4jlib (https://sourceforge.net/projects/popt4jlib) με την ευρωστία επακριβών μεθόδων (exact methods). Στη συνέχεια, θα γίνει ανάπτυξη και χρήση της καλύτερης θεωρίας για το συνδυασμό των αποτελεσμάτων για την απάντηση στο τελικό ερώτημα «ποιά είναι η πιθανότητα ο κ. Παπαδόπουλος να δεχθεί την συγκεκριμένη προσφορά;» Με άλλα λόγια, αν έχουμε τους εξής δυο κανόνες που ισχύουν για τον κ. Παπαδόπουλο,
a. «με πιθανότητα 80%, ΑΝ ο πελάτης μείνει σε ξενοδοχείο 4 αστέρων την περίοδο του Σεπτεμβρίου σε τιμή μεγαλύτερη των 180€ τη μέρα, ΤΟΤΕ θα κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων την ίδια περίοδο σε τιμή 150€ τη μέρα» και
b. «με πιθανότητα 90%, ΑΝ ο πελάτης μείνει σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αργολίδος σε δωμάτιο με ημιδιατροφή, ΤΟΤΕ θα κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων την περίοδο του Σεπτεμβρίου σε τιμή 120€ τη μέρα»
Πώς οι δυο αυτοί κανόνες μπορούν να συνδυαστούν για να μας δώσουν την τελική πιθανότητα ο κ. Παπαδόπουλος να κάνει κράτηση στα 120€ τη μέρα;

Με βάση τις θεωρίες των ασαφών συνόλων(fuzzy set theory), αλλά και τη θεωρία των ενδεχομένων (Dempster-Shaffer Theory of Evidence), θα αναπτύξουμε μια υπολογιστική διαδικασία για την καλύτερη δυνατή ενοποίηση των διαφορετικών αποτελεσμάτων από διαφορετικούς (αλλά όχι απαραίτητα ανεξάρτητους) κανόνες ως προς την τελική πιθανότητα του να συμβεί κάποιο ζητούμενο. Οι αλγόριθμοι αυτοί θα προσαρμοστούν στο να ανταποκριθούν στο δεύτερο ζητούμενο των στόχων του έργου, αυτό της δημιουργίας τουριστικών προτάσεων / οδηγών προσαρμοσμένων σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών του συστήματος.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των προτάσεων αυτών είναι ο σωστός τρόπος δόμησης της τουριστικής πληροφορίας και των αλληλο-συσχετίσεων μεταξύ των τουριστικών αντικειμένων. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η πλούσια σε περιεχόμενο τουριστική βάση δεδομένων του τουριστικού portal Exploring Greece, της TWIN NET, η οποία αυτή την στιγμή αριθμεί περισσότερα από 35.000 τουριστικά σημεία ενδοαφέροντος και έχει δομηθεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Semantic WEB. Μια επιπλέον καινοτομία στα πλαίσια του έργου αυτού, θα είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (με χρήση τεχνολογίας cross-cutting O/S Development) που να υποστηρίζει την προς ανάπτυξη πλατφόρμα στα κινητά των πελατών του συστήματος, ανεξαρτήτως του λειτουργικού αυτών.

Η εφαρμογή στα κινητά θα προσφέρει αυτόματη προώθηση ειδοποιήσεων για προσφορές που κρίνεται ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τον πελάτη (push notifications), φιλτράρισμα και ταξινόμηση αυτών ώστε οι πιο ενδιαφέρουσες να βγαίνουν πρώτες στη λίστα του κοκ. Επίσης θα επιτρέπουν την άμεση αλληλεπίδραση του πελάτη με το σύστημα και την επικοινωνία αυτού με τους υποψήφιους παρόχους των υπηρεσιών. Παρομοίως, μια άλλη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα επιτρέπει και στους παρόχους υπηρεσιών (ξενοδόχους κλπ.) να έχουν άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα απ’ όπου κι αν βρίσκονται μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, πράγμα πολύ σημαντικό για πολλούς ξενοδόχους στην Ελλάδα που τις πιο πολλές ώρες της ημέρας τους δεν είναι μπροστά από τον Η/Υ στο γραφείο τους.

Επιρροή στις Τοπικές Κοινωνίες: Η ύπαρξη της δυναμικής πλατφόρμας που προτείνεται στο έργο, θα έχει και άμεση επιρροή στις τοπικές κοινωνίες που περιβάλλουν τα καταλύματα τα οποία θα προσφέρονται προς ενοικίαση στην πλατφόρμα αλλά και του τουριστικού περιεχομένου που θα προβάλει τα σημεία ενδιαφέροντος της κάθε περιοχής. Μέσω της πλατφόρμας, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός πελατών που κάνουν κρατήσεις και επισκέπτονται περιοχές οι οποίες ΔΕΝ είναι διαθέσιμες μέσω των υπαρχουσών μηχανών κρατήσεων, και με αυτό τον τρόπο όχι μόνο θα μεγαλώσουν οι ευχάριστες εμπειρίες των πελατών που θα κάνουν χρήση της πλατφόρμας, όχι μόνο θα βελτιωθεί η χρήση τέτοιων καταλυμάτων και θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας σε αυτά τα καταλύματα, αλλά επιπλέον θα ωφεληθούν και οι τοπικές κοινωνίες από την αναμενόμενη αύξηση του τουρισμού εκεί.

Επιπλέον, επειδή η πλατφόρμα θα μπορεί να «ταιριάξει» καλύτερα τους πελάτες με τους παρόχους των προσφορών και θα κρατά μικρότερο ποσοστό από την κάθε συμφωνία, οι πελάτες θα έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για να ξοδέψουν στην τοπική κοινωνία που θα επισκέπτονται.