Ανάθεση Έργου, από την BIC Violex S.A

30/04/2017

Ανάθεση Έργου, από την BIC Violex S.A γιά την υλοποίηση ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης και στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων ελέγχου των νέων προϊόντων της εταιρείας για τις ανάγκες του τμήματος Marketing της εταιρείας.