Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Η TWIN NET Πληροφοριακά Συστήματα Μον/πη Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 με σκοπό την ανάπτυξη & υλοποίηση λύσεων πληροφορικής καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των πληροφοριακών αναγκών μιάς επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Με ιδρυτικά στελέχη τα οποία συνδυάζουν την βαθειά γνώση τόσο των αναγκών μιάς επιχείρησης σε πληροφοριακή οργάνωση και πολυδιάστατη πληροφόρηση όσο και της τεχνολογίας και των state-of-the-practice λύσεων πληροφορικής που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γιά την δημιουργία της, η TWIN NET προσφέρει υψηλής προστιθέμενης αξίας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που βοηθούν τους Πελάτες της να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους από την σωστή χρήση τής, κατάλληλης γιά αυτούς, τεχνολογίας της πληροφορικής με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Οι πολύπλευρες προσφερόμενες υπηρεσίες εστιάζουν στους εξής βασικούς τομείς:

  • Ανάπτυξη Υπηρεσιών B2B, e-Shops, WEB Services & Intranet Portals.
  • Ανάπτυξη & Υλοποίηση λύσεων ERP ιδιαίτερα σε Εταιρείες με έμφαση στην παραγωγή. Ανάπτυξη & Υλοποίηση λύσεων CRM.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης δεδομένων (Data Warehouse Management Systems) και Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI - Business Intelligence).
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίηση συστημάτων πρόγνωσης πωλήσεων βασισμένων σε ανάλυση χρονολογικών σειρών.
  • Εξειδικευμένες λύσεις συλλογής στοιχείων παραγωγής (Factory Data Collection).
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού.
  • Σύνταξη και διαχείριση φακέλλων επενδυτικών σχεδίων γιά επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από δημόσιες και κοινοτικές πηγές.

Με έντονα πελατοκεντρική νοοτροπία, η TWIN NET δίνει λύσεις στην επιχειρησιακή ανάγκη του κάθε Πελάτη κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες του, και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της πληροφορικής ως μέσον και όχι ως αυτοσκοπό της τελικής λύσεως.

Η TWIN NET, από το 2011, έχει ξεκινήσει σημαντικές επενδύσεις στη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Η μεγαλύτερη από αυτές (www.exploring-greece.gr) σχετίζεται με την δημιουργία μίας state-of-the-art τουριστικής διαδικτυακής εφαρμογής μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της κάθε περιοχής, να σχηματίσει τους δικούς του οδηγούς ενδιαφέροντος, να εξερευνήσει την γύρω περιοχή, να δει τα δεδομένα του στο χάρτη, να ενημερωθεί για τους χώρους εστίασης, διαμονής και διασκέδασης και να κάνει αν το επιθυμεί κράτηση διαμονής. Επιπλέον δε, να πληροφορηθεί για τα βασικά σημεία εξυπηρέτησης της κάθε περιοχής.

Από το καλοκαίρι του 2015 το περιεχόμενο του Exploring Greece, βγαίνει, ανά περιοχή, και σαν mobile application (EG Mobile), σε Android και iOS. Οι περιοχές κάλυψης ανά εφαρμογή εμφανίζονται στο www.eg-mobile.com.   

Η δεύτερη αφορά στην υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για την πώληση ακτοπλοικών εισιτηρίων, η οποία λειτουργεί κάτω από το domain www.digitickets.gr , από τα μέσα του 2013.

Για το 2016 – 2017 προγραμματίζεται η υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής κρατήσεων καταλυμάτων, σε συνεργασία με την Bedsonline. 

Από τον Δεκέμβριο του 2015 η TWIN NET διαθέτει και επίσημη άδεια του ΕΟΤ, σαν τουριστικό γραφείο, με κωδικό ΜΗΤΕ 0259Ε60000501901.

H TWIN NET έχει πιστοποιηθεί, με το ISO 9001:2008, για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη & Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής. Φορέας Πιστοποίησης η EQA Hellas.

 

Έργα σε εξέλιξη

01/10/2016: Εναρξη υλοποίηση πλατφόρμας on-line Booking καταλυμάτων σε συνεργασία με την Bedsonline.

30/09/2016: Υλοποίηση αυτοματοποιημένου μηχανισμού on-line διασύνδεσης μεταξύ Soft1-ERP και Οpen Cart e-shop της εταιρείας Ε. Μπαντήλας Ενδύματα Α.Ε.

30/09/2016: Υλoποίηση Β2Β πλατφόρμας ePartners.gr για την εταιρεία Dermacon ΕΠΕ.

31/08/2016: Υλoποίηση Β2Β πλατφόρμας ePartners.gr για την εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ι. & Μ. ΑΒΕΕ.

31/07/2016: Αναβάθμιση εταιρικού ιστοτόπου για την εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ι. & Μ. ΑΒΕΕ.

30/06/2016: Υλοποίηση epartners.gr-eShop για το φαρμακείο Γεωργία Κωστή Κούτση, και διασύνδεση με το ERP του.

01/11/2015: Θέση σε πραγματική λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων προμήθειας σχολικού εξοπλισμού, από όλα τα Σχολεία της χώρας, προς τον φορέα Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

31/10/2015: Υλοποίηση του B2B συστήματος ePharma για την φαρμακαποθήκη Evropharm, σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

21/10/2015: Εναρξη συνεργασίας με την εταιρεία PriceWaterHouseCoopers, γιά υπηρεσίες υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στα πλαίσια ανάλυσης ή/και υλοποίησης λογισμικού στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...